Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Phá dỡ

Chuẩn bị mặt bằng

Lắp đặt hệ thống điện

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

Hoàn thiện công trình xây dựng

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan